1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Cần giúp Lương của nhân viên Part-time có tính vào thuế TNCN không

  Lương dưới 2tr/th thì trả bình thường không cần khấu trừ thuế TNCN khi nào từ 2tr trở lên cho 1 lần trả thì mới khấu trừ hoặc làm cam kết thu nhập 1 nơi. Bạn xem thông tư 111 thuế TNCN để biết nhé. Phải thông qua TK 334 và phải kê khai thuế TNCN hàng quý và quyết toán năm
 2. T

  Cần giúp Thuế TNDN

  https://ketoanleanh.edu.vn/kinh-nghiem-ke-toan/nghi-dinh-572021nd-cp-bo-sung-quy-dinh-ve-uu-dai-thue-tndn.html Bạn tham khảo bài này nhé
 3. T

  Cần giúp Câu hỏi về thuế nhà thầu

  Bạn đã hiểu đúng rồi cả 2 ý