1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Kết quả tìm kiếm

  1. T

    5 Đặc điểm NỔI BẬT của thuế giá trị gia tăng

    Thuế giá trị gia tăng có những đặc điểm gì? Cho bạn nào đang có câu hỏi này nhé! Thuế GTGT có các đặc điểm nổi bật sau đây: 1 - Thuế GTGT là thuế gián thu. chuyên viên c&b Thuế GTGT được tính trên giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ và được thu vào khâu tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ. Người...