1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Chia sẻ Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ người nộp thuế

    Forumketoan chia sẻ đến bạn đọc bài viết về Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ người nộp thuế. Ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN)...
  2. H

    Cần giúp Thời gian nộp chậm thuế TNDN

    Trên trang web thuế điện tử tính số ngày chậm nộp thuế TNDN là 29 ngày còn trên tờ khai thuế TNDN lại tính 31 ngày, vậy phải nộp theo trên website hay trên tờ khai vậy mn?