1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Kết quả tìm kiếm

  1. Thúy Quỳnh

    Sản phẩm xuất tiêu dùng nội bộ có phải lập hoá đơn GTGT và nộp thuế không?

    Tks bạn nhé. Mình đi phỏng vấn gặp phải câu này mà không biết trả lời như thế nào. Trả lời đúng nhưng không biết giải thích vì sao
  2. Thúy Quỳnh

    Sản phẩm xuất tiêu dùng nội bộ có phải lập hoá đơn GTGT và nộp thuế không?

    Hi cả nhà, trường hợp đi phỏng vấn có câu hỏi như thế này: Sản phẩm xuất tiêu dùng nội bộ có phải lập hoá đơn GTGT và nộp thuế không? khóa học c&b Thì mọi người trả lời như thế nào ạ?