1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Hỏi về hoàn thuế GTGT

    Các bạn cho mình hỏi : Công ty khách hàng lấy tài khoản cá nhân chuyển tiền cho Công ty mình bên mình xuất hóa đơn chuyển khoản trên 20 triệu . Vậy Công ty đó có được hoàn thuế GTGT không?