1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Đối tượng chịu thuế suất 0%

    Những đối tượng nào chịu thuế suất GTGT 0%? Điều kiện được hưởng thuế suất 0% là gì? Nghiệp vụ kế toán thuế sẽ chia sẻ thông tin về các đối tượng chịu thuế 0% trong bài viết dưới đây 1.Đối tượng chịu thuế suất GTGT 0% -Vận tải quốc tế mẫu l/c -Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu -Các hàng hóa...