1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Cách viết các nội dung trên hóa đơn theo quy định mới nhất

    Công ty của em giờ không dùng hóa đơn vat mà chuyển sang hóa đơn trực tiếp, thì muốn thêm logo của công ty vào hóa đơn trực tiếp có được không ạ?
  2. M

    Các đối tượng mua hóa đơn của cơ quan Thuế

    Cho mình hỏi, đối tượng nào thì phải mua hóa đơn của cơ quan Thuế? Doanh nghiệp của mình năm ngoái áp dụng phương pháp tính thuế VAT phải nộp theo phương pháp khấu trừ, năm nay chuyển sang hóa đơn trực tiếp thì doanh nghiệp mình có phải mua hóa đơn của cơ quan Thuế không? khóa học kế toán thuế