1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Ghi hóa đơn sai địa chỉ

    Anh/chị cho e hỏi với ạ - Công ty e có hóa đơn xăng dầu từ năm 2019 ghi sai địa chỉ. Nhưng kế toán cũ lại vẫn hạch toán thuế GTGT vào để khấu trừ khi chưa có biên bản điều chỉnh. Bây giờ mà xin biên bản điều chỉnh cũng nan giải lắm ạ. Vì là cty xăng dầu ở tỉnh khác. Mà VAT cũng chỉ có mấy chục...