1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Kết quả tìm kiếm

  1. T

    SƠ LƯỢC NHỮNG VIỆC CẦN LÀM CỦA THÁNG 01/2021

    SƠ LƯỢC NHỮNG VIỆC CẦN LÀM CỦA THÁNG 01/2021 I. NỘP THUẾ : Thông báo cho (Chủ doanh nghiệp) - Lệ phí môn bài - Thuế tndn tạm tính - Thuế tncn tạm tính - Thuế gtgt – Thích thi CDN nộp, không thích thì tính chậm nộp không liên quan kế toán II. KHAI THUẾ : Trách nhiệm đổ trên đầu kế toán nếu sai...