1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 mới nhất áp dụng 01/01/2021

    Sách Biểu thuế Xuất nhập khẩu 2021 áp dụng 1/1/2021 Nghị định số 149/2017 NĐ-CP ngày 26/12/2017của Chính phủ V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018. – 2020 (VKFTA) cách lập báo cáo thuế Nghị định...