1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Cần giúp Kê nhầm tờ khai hóa đơn GTGT

    Em có 1 hóa đơn đầu vào của tháng 11 Do trong quá trình nhập dữ liệu của tháng 11 bị nhầm nên cái hóa đơn này xuất hiện trên tờ kê khai khấu trừ tháng 10 và đã nộp tờ khai. Vậy em phải giải quyết chỗ này thế nào ạ.