1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Cần giúp Đối với doanh nghiệp nước ngoài có trụ ở ở Việt Nam thì có phải xuất hóa đơn GTGT không?

    Xuất khẩu cho 1 doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở tại Việt nam, công ty mình vẫn phải làm tờ khai hải quan, vậy công ty mình có phải xuất hoá đơn giá trị gia tăng và bị chịu thuế GTGT không ạ? Mình cảm ơn!