1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Cần giúp Tinh thuế GTGT cả 2 phương pháp

    Tài sản căn cứ vào hồ sơ mua bán tài sản và tờ hóa đơn viết ra : nếu bạn là bên bán thì cứ bán theo giá thỏa thuận hợp đồng, nếu là bên mua thì cứ theo giá trên hóa đơn để ghi nhận