1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Kết quả tìm kiếm

 1. gmo.kaike

  Chia sẻ Kế toán kho phải làm những công việc gì?

  Kế toán kho phải làm những công việc gì: Cập nhật tình trạng hàng hóa trong kho, hạch toán xuất/nhập kho, theo dõi công nợ đối chiếu số liệu phát sinh, báo cáo xuất/nhập hàng hóa. Hàng hóa trong kho là một bộ phận tài sản quan trọng của doanh nghiệp, mang nhiều đặc trưng như: tính quay vòng...
 2. gmo.kaike

  Chia sẻ Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán mới nhất 2021

  Bảng cân đối kế toán là tài liệu quan trọng của doanh nghiệp trong báo cáo tài chính. Mời bạn đọc bài viết dưới đây tham khảo về cách lập bảng cân đối kế toán mới nhất. Mục đích của Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là thông tin tài chính tổng hợp, phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện...
 3. gmo.kaike

  Chia sẻ Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán trong doanh nghiệp

  Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán trong doanh nghiệp rất quan trọng: là cầu nối giữa doanh nghiệp và bộ phận thuế và đảm bảo dòng tiền của công ty. Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán trong doanh nghiệp Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán trong doanh nghiệp đảm bảo toàn bộ công việc hạch...
 4. gmo.kaike

  Chia sẻ Hướng dẫn cách ghi nợ có trong kế toán doanh nghiệp

  Nguyên tắc cách ghi nợ có trong kế toán Có 9 loại tài khoản kế toán cùng với các tính chất ghi nợ có cụ thể như sau: Tài khoản loại 1; 2 (Tài sản): Là tài sản thuộc sở hữu của Công ty. Phát sinh Tăng ghi bên Nợ Phát sinh Giảm ghi bên Có. Số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ nằm bên Nợ. Tài khoản...
 5. gmo.kaike

  Chia sẻ Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán nguyên vật liệu

  5 bước trong quy trình luân chuyển chứng từ kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp chi tiết nhất Tất cả các chứng từ kế toán do doanh nghiệp lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến đều phải tập chung vào bộ phận kế toán doanh nghiệp. Bộ phận kế toán kiểm tra và xác minh tính pháp lý của chứng từ...
 6. gmo.kaike

  Chia sẻ Hệ thống bảng cân đối kế toán song ngữ Anh Việt

  Bảng cân đối kế toán là nguồn thông tin quý giá, thể hiện khả năng tài chính của công ty. Dưới đây là mẫu hệ thống bảng cân đối kế toán song ngữ Anh-Việt theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Hệ thống bảng cân đối kế toán song ngữ Anh Việt theo thông tư 200/2014/TT-BTC Bảng cân đối kế toán là nguồn...
 7. gmo.kaike

  Chia sẻ Những việc kế toán cần làm khi công ty mới thành lập

  Những việc kế toán cần làm khi công ty mới thành lập: đăng bố cáo thành lập DN, mở tài khoản ngân hàng, kê khai thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN,... Công ty mới thành lập khi được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Sau đó kế toán cần thực hiện một số công việc theo quy định của pháp luật để...
 8. gmo.kaike

  Chia sẻ Bộ tiêu chuẩn quy trình ISO phòng kế toán và tài chính

  Mô tả quy trình ISO phòng kế toán trong doanh nghiệp. Lý do cần có quy trình ISO cho kế toán và hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện trong quy trình Bất cứ công việc nào khi triển khai cũng cần có quy trình, có phân công nhiệm vụ. Đặc biệt trong các doanh nghiệp nhỏ, không nên chủ quan với quy...
 9. gmo.kaike

  Chia sẻ Bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

  Tổng hợp bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp Hệ thống tài khoản kế toán là phương tiện để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt. Bảng hệ thống sau đây được ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính...
 10. gmo.kaike

  Chia sẻ Hướng dẫn đọc các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán

  Giới thiệu các loại chỉ tiêu có trên bảng cân đối kế toán: tài sản, nguồn vốn, hàng tồn kho, khả năng thanh toán, … và hướng dẫn cách đọc các chỉ tiêu đó. Bảng cân đối kế toán là một loại báo cáo tài chính phản ánh tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Nắm...
 11. gmo.kaike

  Chia sẻ Bộ chứng từ kế toán đầy đủ bao gồm những gì?

  Bộ chứng từ kế toán đầy đủ là những bằng chứng xác thực phản ánh nghiệp vụ kinh tế hoặc phi tài chính phát sinh làm căn cứ ghi sổ kế toán. Chứng từ là những bằng chứng kế toán quan trọng phản ánh khoản chi của mỗi doanh nghiệp. Việc nắm rõ được các bộ chứng từ là điều cần thiết cơ bản đối với...