1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Kết quả tìm kiếm

  1. O

    Giải đáp Kiểm toán

    Khi kiểm toán BCTC năm N cho Công ty X, KTV phát hiện một số trường hợp xử lý và hạch toán không bình thường như sau: Công ty nhập khẩu một thiết bị và một số phụ tùng (Phụ tùng dùng thay thế sau này), trị giá nhập khẩu: Thiết bị là 100.000 USD; phụ tùng là 10.000 USD (Tỷ giá ngân hàng công bố...