1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Cần giúp Nhờ Anh chị kế toán trợ giúp ạ !

    Các Anh chị tư vấn giúp mình, trường hợp có về thuế TNCN với ạ Quý 4/2022 bên mình có 1 nhân viên có thu nhập trên 33tr(nhân viên này chỉ giảm trừ cho bản thân) nhưng nguyên 1 năm 2022 thì có thu nhập dưới 132tr trường hợp này nộp tờ khai TNCN quý 4/2022 có kê khai phần thuế TNCN không ạ, và có...