1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Recent content by Trần Đăng Quang

  1. T

    CÁC TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ TNCN P2

    8. Tình huống 8: Doanh nghiệp thuê người lao động nước ngoài từ năm 2011, đến tháng 3 năm 2013 thì về nước (Đã nộp Thuế TNCN theo từng tháng). Vậy Quyết toán thuế cho người lao động vào Bảng kê 05A/BK-TNCN hay 05B/BK-TNCN và có Quyết toán không? * Trả lời: Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Nghị định...
  2. T

    CÁC TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ TNCN

    CÁC TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ TNCN 1. Tình huống 1: Trường hợp trong tháng phát sinh thu nhập (Ví dụ thu nhập là 50 triệu đồng) nhưng trong tháng đơn vị kê khai thu nhập chịu thuế là 30 triệu, còn lại 20 triệu đồng đến khi quyết toán thuế mới kê khai). khóa học trưởng phòng nhân sự tại tphcm Vậy đơn...