1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Recent content by Thu Loan

  1. T

    Xuất hoá đơn tặng voucher và phiếu mua hàng

    A/c cho e hỏi 1 việc với khóa học c&b tphcm Bên e vừa mới đăng kí CTKM tặng KH voucher du lịch và phiếu mua hàng giảm giá Trên CTKM Bên e k quy đôi giá trị quà tặng cho khách hàng bằng tiền mặt hoặc trừ trực tiếp trên đơn Ngoài ra đối với CTKM này nhà e lại k có đầu vào đối với voucher Du lịch...