1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Recent content by Thanh Thảo Nguyễn

  1. T

    Cần giúp Công văn thay đổi địa chỉ nơi đăng ký bảo hiểm

    Anh( chị ) cho e hỏi chị quản lý BH bên e gọi báo làm công văn thay đổi địa chỉ nơi đăng ký cơ quan bảo hiểm vì trên giấy phép kinh doanh của e là địa chỉ khác với cơ quan bảo hiểm đang tham gia . Vậy giờ e làm cv xin chuyển gửi cơ quan bảo hiểm hiện tại thì cơ quan bảo hiểm ở chỗ mới e có cần...