1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Recent content by Tây Đô

  1. T

    Cần giúp Khấu trừ thuế GTGT từ năm cũ sang?

    Năm 2019. Kế toán cũ có nộp thừa thuế gtgt đầu ra là 15tr. Năm 2020 k phát sinh số thuế đầu ra phải nộp. Vậy cho mình hỏi năm 2021 phát sinh số thuế đầu ra phải nộp thì có được bù trừ vào số tiền còn nộp thừa của năm 2019 k ạ. Mình cám ơn.
  2. T

    Chia sẻ Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ người nộp thuế

    bên e còn nợ thuế GTGT quý 4/2020 mà thuế cũng không chấp nhận tờ khai gia hạn nộp thuế