1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Recent content by phan khả như

  1. P

    Cần giúp Cách viết hàng hóa trên hóa đơn điện tử như thế nào

    Cho mình hỏi bên mình dùng hóa đơn giấy khi viết cho khách mình ghi là dịch vụ ăn uống (có khách lấy bảng kê ,có khách o lấy bảng kê chi tiết các món ăn ,đồ uống) bây giờ dùng sang hóa đơn điện tử thì mình phải viết ntn ,vẫn ghi là dịch vụ ăn uống hay phải ghi chi tiết trên hóa đơn đt ,ai biết...