1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Recent content by Linh Chi

 1. Linh Chi

  Mục tiêu và nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp

  Phân tích tài chính là gì? Mục tiêu của phân tích tài chính là gì? Nội dung của phân tích tài chính. Theo dõi bài viết để biết chi tiết các khái niệm này nhé! Phân tích tài chính doanh nghiệp là gì? Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình vận dụng tổng thể các phương pháp phân tích khoa...
 2. Linh Chi

  Các rủi ro mà một trung gian tài chính có thể gặp

  Trung gian tài chính là một ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính chuyên nhận tiền gửi sau đó cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng vay lại. Ngân hàng được gọi là trung gian tài chính vì nó đứng giữa người gửi và người vay. Không có trung gian, người gửi và người vay sẽ tương tác trực tiếp với...
 3. Linh Chi

  Sản phẩm xuất tiêu dùng nội bộ có phải lập hoá đơn GTGT và nộp thuế không?

  Bạn ra trường lâu chưa vậy, câu cửa miệng của nhà tuyển dụng là hỏi "bạn có kinh nghiệm làm kế toán chưa" hay sao ấy o_O