1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Recent content by Hà Linh 2011

  1. H

    Học KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP ở đâu tốt nhất TP Hồ Chí Minh?

    Mình đã tham gia khóa học kế toán tại trung tâm Lê Ánh sau khi phân vân giữa trung tâm Lê Ánh và trung tâm Gia sư kế toán trưởng. Sau khi học xong mình thấy rất hài lòng, từ chất lượng giảng dạy đến chương trình đào tạo, đặc biệt việc kết nối tuyển dụng thì không trung tâm nào làm tốt bằng Lê...
  2. H

    Cần giúp Đối với doanh nghiệp nước ngoài có trụ ở ở Việt Nam thì có phải xuất hóa đơn GTGT không?

    Doanh nghiệp đó có thuộc khu phi thuế quan không bạn? khóa học hành chính nhân sự Hoạt động xuất khẩu thuộc đối tượng chịu thuế VAT 0%. Bạn vẫn xuất hóa đơn VAT bình thường và mục thuế suất thuế VAT ghi 0% nhé