1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Recent content by Đức Trí

  1. Đ

    Cần giúp Câu hỏi về bảo hiểm thất nghiệp

    Nhóm mình cho hỏi theo QĐ 28/2021 hỗ trợ từ quỹ BHTN giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vậy giảm này phần của người lao động hay của cả doanh nghiệp luôn ạ. e xin cảm ơn