Lợi nhận tài chính là gì? Phân tích lợi nhuận qua báo cáo kết quả kinh doanh

luyennguyen

New member
Phân tích hoạt động tài chính là một trong những nội dung của phân tích tình hình và kết quả kinh doanh. Cùng tìm hiểu các khái niệm lợi nhuận tài chính và những lợi nhuận khác trong bài viết dưới đây:

128


Lợi nhận tài chính là gì?
Lợi nhuận tài chính là lợi nhuận thu được từ các hoạt động đầu tư tài chính như: Cho vay, đầu tư chứng khoán, cho thuê tài sản, góp vốn liên doanh, kinh doanh ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá…

Công thức tính lợi nhuận tài chính học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Lợi nhuận tài chính = Doanh thu tài chính – Chi phí tài chính

Chú ý: Trong chi phí tài chính bao gồm cả lãi vay, do vậy nếu doanh nghiệp vay nợ nhiều với lãi suất cao thì lợi nhuận tài chính sẽ âm (lỗ giả).

Để xác định được chính xác kết quả đầu tư tài chính, lãi vay sẽ được trừ khỏi chi phí tài chính:

Lợi nhuận trước lãi của hoạt động tài chính = Doanh thu hoạt động tài chính – Chi phí tài chính không chứa lãi

Các lợi nhuận khác khi phân tích tình hình và kết quả kinh doanh
Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ
Là lợi nhuận thu được do tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc chức năng kinh doanh chính của doanh nghiệp

Lợi nhuận bán hàng = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý

Lợi nhuận bán hàng có thể được gọi với các tên khác như: Lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính, lợi nhuận tiêu thụ

Lợi nhuận khác
Lợi nhuận khác là các khoản lợi nhuận thu được từ các hoạt động khác biệt với hoạt động thông thường (bất thường) như: Lợi nhuận từ chuyển nhượng bán, thanh lý tài sản cố định; các khoản tiền phạt, tiền bồi thường được hưởng; Thu hồi các khoản nợ phải thu đã xóa nợ; Các khoản phải trả không tìm được chủ nợ…

Lợi nhuận khác = Thu nhập khác – Chi phí khác

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
Là lợi nhuận chưa trừ lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp

EBIT = Lợi nhuận bán hàng + Lợi nhuận trước lãi của hoạt động tài chính + Lợi nhuận khác

EBIT = Lợi nhuận trước thuế + Lãi vay
 
Top