Hướng dẫn hạch toán kế toán tiền lương

Thương Nguyễn

New member
Kế toán thường phải tính lương và thanh toán lương cho nhân viên hàng tháng. Ngoài các chi phí về lương, kế toán còn phải tính các khoản các phụ cấp và tiền thưởng của nhân viên, các khoản trích theo lương như BHYT, BHXH, BHTN….Vậy hạch toán kế toán tiền lương như thế nào? Forumketoan sẽ hướng dẫn bạn đọc hạch toán tiền lương theo thông tư 200/2014/TT-BTC và TT 133/2016/TT-BTC trong bài viết dưới đây:

122


1.Hạch toán tiền lương
Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (Theo TT 133)
Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dỡ dang
Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp (Theo TT 200)
Nợ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công (6231) (Theo TT 200)
Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6271) (Theo TT 200)
Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (6411) (Theo TT 200)
Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng (Theo TT 133)
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421) (Theo TT 200)
Nợ TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (Theo TT 133)
Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348)
Tùy từng mục đích trả lương cho bộ phận nào thì bạn hạch toán theo tài khoản tương ứng
2.Hạch toán các khoản trích theo lương BHXH, BHYT, BHTN
-Tính trừ vào lương của nhân viên
Nợ TK 334- Phải trả người lao động: 10,5%
Có TK 3383 –Bảo hiểm xã hội: 8%
Có TK 3384- Bảo hiểm y tế: 1,5 %
Có TK 3389- Bảo hiểm thất nghiệp: 1%
-Tính vào chi phí của doanh nghiệp
Nợ các TK 154, 241, 627, 622, 623, 641, 642…: Tiền lương tham gia BHXH x 23,5%
Có TK 3383- Bảo hiểm xã hội: 18%
Có TK 3384- Bảo hiểm y tế: 3%
Có TK 3389-Bảo hiểm thất nghiệp: 1%
Có TK 3382- Kinh phí công đoàn: 2%
3.Khi nộp tiền BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ
Nợ TK 3383 : Số tiền đã trích BHXH (Tiền lương tham gia BHXH x 25,5%)
Nợ TK 3384 : Số tiền đã trích BHYT (Tiền lương tham gia BHXH x 4,5%)
Nợ TK 3386 (hoặc 3385) : Số tiền đã trích BHTN (Tiền lương tham gia BHXH x 2%)
Nợ TK 3382 : Số tiền đóng kinh phí công đoàn (Tiền lương tham gia BHXH x 2%)
Có TK 1111, 1121 : Tổng phải nộp (Tiền lương tham gia BHXH x 34%)
Cụ thể:
– Nộp cho bên Cơ quan BH là 32%
– Nộp cho bên Liên đào lao động Quận, huyện: 2%
4.Trả lương cho công nhân viên các bộ phận
Trả lương cho nhân viên và nhân viên ứng trước lương
Nợ TK 334: Phải trả người lao động
Có TK 111, 112 : Số tiền trả
 

Hải Nhung

New member
Các anh/chị ơi giúp em định khoản nghiệp vụ này với ạ
1. Trích lương Tháng 1/2019
  • Bộ phận bán hàng: 50.000.000
  • Bộ phận quản lý: 80.000.000
  • Công nhân sản xuất: 250.000.000
2. Thanh toán tiền lương Tháng 1 bằng Chuyển khoản
 
Anh chị cho e hỏi
Theo quy định, DN có trách nhiệm trích và nộp KPCĐ bằng 2% quỹ lương đóng BHXH. DN được dùng 60% để chi tiêu cho hoạt động của CĐ, 40% nộp về liên đoàn lao động. Vậy DN giữ lại luôn 60% để phục vụ hoạt động CĐ, nộp về liên đoàn lao động 40% ạ? Và theo quy định văn bản nào ?
Em cảm ơn .
 
Anh chị cho e hỏi
Theo quy định, DN có trách nhiệm trích và nộp KPCĐ bằng 2% quỹ lương đóng BHXH. DN được dùng 60% để chi tiêu cho hoạt động của CĐ, 40% nộp về liên đoàn lao động. Vậy DN giữ lại luôn 60% để phục vụ hoạt động CĐ, nộp về liên đoàn lao động 40% ạ? Và theo quy định văn bản nào ?
Em cảm ơn .
Bên bạn phái đóng 100% KPCĐ về liên đoàn lao động sau đó mới đc hoàn lại 70% để chi tiêu. Năm 2019 hoàn 69%, sang 2020 thì đc hoàn 70% .
- Bạn tham khảo NĐ191/2013/NĐ-CP:
Điều 4. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:
....
Điều 5. Mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn

Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Điều 6. Phương thức đóng kinh phí công đoàn

2. Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

- Doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn mới đc hoàn 70% kinh phí về để chi tiêu tại doanh nghiệp. Đây là liên đoàn lao động nơi cty t tham gia trả lời. Còn doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn mà đc hoàn thì bạn có thể lên thẳng liên đoàn lao động nơi công ty bạn đặt trụ sở hỏi cho chắc chắn
 
Bên bạn phái đóng 100% KPCĐ về liên đoàn lao động sau đó mới đc hoàn lại 70% để chi tiêu. Năm 2019 hoàn 69%, sang 2020 thì đc hoàn 70% .
- Bạn tham khảo NĐ191/2013/NĐ-CP:
Điều 4. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:
....
Điều 5. Mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn

Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Điều 6. Phương thức đóng kinh phí công đoàn

2. Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

- Doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn mới đc hoàn 70% kinh phí về để chi tiêu tại doanh nghiệp. Đây là liên đoàn lao động nơi cty t tham gia trả lời. Còn doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn mà đc hoàn thì bạn có thể lên thẳng liên đoàn lao động nơi công ty bạn đặt trụ sở hỏi cho chắc chắn
em cảm ơn !
 
Top