Hướng dẫn hạch toán kế toán tiền lương

Thương Nguyễn

New member
Kế toán thường phải tính lương và thanh toán lương cho nhân viên hàng tháng. Ngoài các chi phí về lương, kế toán còn phải tính các khoản các phụ cấp và tiền thưởng của nhân viên, các khoản trích theo lương như BHYT, BHXH, BHTN….Vậy hạch toán kế toán tiền lương như thế nào? Forumketoan sẽ hướng dẫn bạn đọc hạch toán tiền lương theo thông tư 200/2014/TT-BTC và TT 133/2016/TT-BTC trong bài viết dưới đây:

122


1.Hạch toán tiền lương
Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (Theo TT 133)
Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dỡ dang
Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp (Theo TT 200)
Nợ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công (6231) (Theo TT 200)
Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6271) (Theo TT 200)
Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (6411) (Theo TT 200)
Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng (Theo TT 133)
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421) (Theo TT 200)
Nợ TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (Theo TT 133)
Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348)
Tùy từng mục đích trả lương cho bộ phận nào thì bạn hạch toán theo tài khoản tương ứng
2.Hạch toán các khoản trích theo lương BHXH, BHYT, BHTN
-Tính trừ vào lương của nhân viên
Nợ TK 334- Phải trả người lao động: 10,5%
Có TK 3383 –Bảo hiểm xã hội: 8%
Có TK 3384- Bảo hiểm y tế: 1,5 %
Có TK 3389- Bảo hiểm thất nghiệp: 1%
-Tính vào chi phí của doanh nghiệp
Nợ các TK 154, 241, 627, 622, 623, 641, 642…: Tiền lương tham gia BHXH x 23,5%
Có TK 3383- Bảo hiểm xã hội: 18%
Có TK 3384- Bảo hiểm y tế: 3%
Có TK 3389-Bảo hiểm thất nghiệp: 1%
Có TK 3382- Kinh phí công đoàn: 2%
3.Khi nộp tiền BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ
Nợ TK 3383 : Số tiền đã trích BHXH (Tiền lương tham gia BHXH x 25,5%)
Nợ TK 3384 : Số tiền đã trích BHYT (Tiền lương tham gia BHXH x 4,5%)
Nợ TK 3386 (hoặc 3385) : Số tiền đã trích BHTN (Tiền lương tham gia BHXH x 2%)
Nợ TK 3382 : Số tiền đóng kinh phí công đoàn (Tiền lương tham gia BHXH x 2%)
Có TK 1111, 1121 : Tổng phải nộp (Tiền lương tham gia BHXH x 34%)
Cụ thể:
– Nộp cho bên Cơ quan BH là 32%
– Nộp cho bên Liên đào lao động Quận, huyện: 2%
4.Trả lương cho công nhân viên các bộ phận
Trả lương cho nhân viên và nhân viên ứng trước lương
Nợ TK 334: Phải trả người lao động
Có TK 111, 112 : Số tiền trả
 

Hải Nhung

New member
Các anh/chị ơi giúp em định khoản nghiệp vụ này với ạ
1. Trích lương Tháng 1/2019
  • Bộ phận bán hàng: 50.000.000
  • Bộ phận quản lý: 80.000.000
  • Công nhân sản xuất: 250.000.000
2. Thanh toán tiền lương Tháng 1 bằng Chuyển khoản
 
Top