Hóa đơn đi nghỉ mát có được khấu trừ thuế gtgt?

Thuhien993

New member
1. Khoản chi đi nghỉ mát là khoản chi có tính chất phúc lợi và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN và được khấu trừ thuế GTGT
( theo công văn 4003/TCT-CS ngày 17/10/2018 và 4005/TCT-CS ngày 29/09/2015)
2. Hồ sơ để tính vào chi phí hợp lý
  • Quyết định cho nhân viên đi nghỉ mát
  • Hợp đồng với bên du lịch
  • Danh sách nhân viên tham gia
  • Hóa đơn, chứng từ đi kèm, cuông vé...
  • Có chứng từ thanh toán: phiếu chi hoặc chứng từ không dùng tiền mặt nếu hóa đơn>20tr
  • Quy chế lương thưởng quy định rõ điều kiện hưởng và mức hưởng
(theo điều 4 TT96/2015/TT-BTC và khoản 2, điều 3, TT25/2018/TT-BTC)
3. Chú ý: Khoản chi mang tính chất phúc lợi không được vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế trong năm tính thuế của DN
 

Ngoclinh

New member
Công ty tổ chức cho 10 nhân viên đi nghỉ mát, lấy hóa đơn có vat, vậy hóa đơn này có được khấu trừ thuế gtgt không ạ?
Bạn phải xác định khoản chi này lấy tự quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động hay không nhé.
Nếu lấy từ quỹ phúc lợi thì sẽ không được khấu trừ VAT.
Nếu chi không từ quỹ phúc lợi thì sẽ được khấu trừ VAT, nhưng mức chi không quá 1 tháng lương bình quân thực tế.
 
Top