Câu hỏi về hóa đơn

Trần Thảo

New member
Xuất hóa đơn điều chỉnh là được bạn ạ, cái này căn cứ vào Thông tư số 39/2014/TT-BTC để điểu chỉnh nếu làm hóa đơn giấy, còn thông tư số 32/2011/TT-BTC nếu dùng hóa đơn điện tử
 
Top