Các mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán

Thuhien993

New member
Các mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán được quy định đầy đủ và chi tiết trong nghị định 41/2018/NĐ-CP. Các bạn tham khảo và ghi nhớ để tránh mắc phải những sai phạm trong quá trình làm kế toán thực tế.

184

1. Đối với hành vi vi phạm trong công tác kế toán:

- Sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:
+Áp dụng sai quy định về chữ viết; chữ số trong kế toán
+ Áp dụng sai quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán
+ Áp dụng sai quy định về kỳ kế toán
+ Áp dụng sai chế độ kế toán mà đơn vị thuộc đối tượng áp dụng.
Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền.

2. Đối với vi phạm quy định về chứng từ kế toán:

- Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:
+ Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;
+ Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán;
+ Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu;
+ Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn;
+ Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên.
- Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:
+ Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán;
+ Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký;
+ Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền;
+ Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký;
+ Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ;
+ Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt theo quy định;
+ Để hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng.
- Ngoài ra, phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:
+ Giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
+ Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
+ Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
+ Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
+ Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
+ Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.

3. Đối với các hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán:
-Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:
+ Sổ kế toán không được ghi đầy đủ theo các nội dung chủ yếu theo quy định;
+ Sửa chữa sai sót trên kế toán không theo đúng phương pháp quy định;
+ Không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ trên phương tiện điện tử đối với các loại sổ kế toán phải in ra giấy theo quy định.
-Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
+Không thực hiện việc mở sổ kế toán vào đầu kỳ kế toán năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế toán;
+ Không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán;
Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán năm trước liền kề hoặc sổ kế toán ghi không liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ; Không thực hiện việc khóa sổ kế toán trong các trường hợp mà pháp luật quy định phải khóa sổ kế toán.
-Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:
+Hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán;
+ Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự...

4. Đối với hành vi vi phạm quy định về tài khoản kế toán:

- Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:
+Hạch toán không đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán;
+Thực hiện sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán hoặc mở thêm tài khoản kế toán thuộc nội dung phải được Bộ Tài chính chấp thuận mà chưa được chấp thuận.
- Ngoài ra, sẽ phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận.

5. Đối với hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán:

-Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:
+Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định;
+Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ;
+Sử dụng tài liệu kế toán trong thời hạn lưu trữ không đúng quy định;
+Không thực hiện việc tổ chức kiểm kê, phân loại, phục hồi tài liệu kế toán bị mất mát hoặc bị hủy hoại.
- Bên cạnh đó, phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:
+Hủy bỏ tài liệu kế toán khi chưa hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
+Không thành lập Hội đồng tiêu hủy, không thực hiện đúng phương pháp tiêu hủy và không lập biên bản tiêu hủy theo quy định khi thực hiện tiêu hủy tài liệu kế toán.
 
Top