Các đối tượng phải nộp thuế môn bài

Tâm Tít

New member
Khi các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh thì hầu hết chúng ta đều phải đóng lệ phí môn bài . Bài viết dưới đây sẽ cho chúng ta biết những đối tượng nào phải đóng lệ phí môn bài . Mọi người cùng theo dõi nhé

* Các đối tượng phải nộp thuế môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa , dịch vụ ( trừ trường hợp nằm trong diện được miễn nộp lệ phí môn bài ) bao gồm :
  • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
  • Tổ chức được thành lập theo luật hợp tác xã
  • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
Tổ chức Kinh tế của tổ chức chính trị , tổ chức chính trị - xã hội , tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp , đơn vị vũ trang nhân dân .
  • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh
  • Chi nhánh , văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1,2,3,4,và 5 Điều này ( nếu có )
  • Cá nhân , nhóm cá nhân , hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
* Mức lệ phí môn bài phải nộp theo quy định
Vốn điều lệMức đóng
Trên 10 tỷ đồng3.000.000 đồng/năm
Từ 10 tỷ đồng trở xuống2.000.000 đồng/năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện , địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác1.000.000 đồng/năm

Doanh thuMức đóng
Trên 500 triệu đồng /năm1.000.000 đồng/năm
Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm500.000 đồng/năm
Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm300.000 đồng/năm
 
Top