Anh chị cho e hỏi về lập bảng Quyết toán thuế TNCN với ạ

Anh chị cho e hỏi về lập bảng Quyết toán thuế TNCN với ạ
Nhân viên A: ký hợp đồng thử việc T1-T2/18 (thu nhập X), chính thức từ T3/17-T12/18 (thu nhập Y)

Chị kế toán trước lên tờ khai quyết toán năm 2018:
Thu nhập X: cho vào 05-2BK (không psinh thuế phải khấu trừ thuế)
Thu nhập Y: cho vào 05-1BK (khấu trừ thuế lũy tiến)

Theo e phải kê cả (X+Y) vào 05-01BK, đã khấu trừ thuế TNCN các tháng tổng là bao nhiêu thì kê vào bảng này mới đúng ạ.
Em xin ý kiến anh chị ạ!
 
Top