03 bước đơn giản để được cấp lại sổ Bảo Hiểm Xã Hội khi bị mất

Bùi Thu Hà

New member
Sổ bảo hiểm xã hội là thành phần không thể thiếu giúp người lao động được hưởng các chế độ, quyền lợi về bảo hiểm xã hội. Trường hợp bị mất sổ bảo hiểm xã hội, người lao động cần nhanh chóng thực hiện các bước sau đây để được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội.

62

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ xin cấp lại sổ BHXH

Theo Khoản 2 Điều 97 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Khoản 1 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì thành phần hồ sơ là tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) và đơn đề nghị được cấp lại sổ BHXH, số lượng hồ sơ 01 bộ.
Bước 2. Nộp hồ sơ
Người lao động mang hồ sơ đã chuẩn bị đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang đóng BHXH đề đề nghị được cấp lại sổ BHXH.
Bước 3. Thời hạn giải quyết
Trường hợp bị mất sổ BHXH thì thời hạn được cấp lại không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.
Nội dung nêu trên căn cứ theo Khoản 2 Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH.
Như vậy, khi bị mất sổ BHXH người lao động phải chuẩn bị hồ sơ gửi nộp cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH để đề nghị cấp lại sổ BHXH và được tiếp tục hưởng các quyền lợi về BHXH theo quy định
 

Ngô Hoa

New member
Chào các bạn diễn đàn, mình bị mất sổ bảo hiểm khi đã chốt sổ và lưu giữ ở nhà. Vậy tôi có thuộc trường hợp được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội không? Xin cảm ơn!
 

Bùi Thu Hà

New member
Chào bạn! Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“2. Cấp lại sổ BHXH

2.1. Cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng.

2.2. Cấp lại bìa sổ BHXH các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch.

2.3. Cấp lại tờ rời sổ BHXH các trường hợp: mất, hỏng.“


Theo đó, người lao động được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong những trường hợp sau:

Thứ nhất, thuộc các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng.

Thứ hai, cấp lại bìa sổ BHXH các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch.

Thứ ba, cấp lại tờ rời sổ BHXH các trường hợp: mất, hỏng.

Như vậy, theo quy định trên bạn thuộc trường hợp được cấp lại sổ bảo hiểm khi bạn làm mất sổ bảo hiểm xã hội.
 
Top